برآستان جانان گر ســــر توان نهادن ........ گلبانگ سربلندی برآسمــــان توان زد

فاجعه هفتم تیروشهادت دکتربهشتی وهمراهانش - Atyabi Weblog/وب نگاری اطیابی
یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 09:55 ب.ظ

 فاجعه هفتم تیر 1360هجری شمسی یکی ازوقایع مهم دوران بعداز انقلاب اسلامی ایران است که دراین فاجعه با انفجارمحل دفترمرکزی حزب جمهوری اسلامی توسط منافقین)مجاهدین خلق) دکترسید محمدحسینی بهشتی وهفتادودونفرازیاران ایشان وانقلاب بطرزفجیعی به شهادت رسیدند.

 شهیددکترمحمدحسینی بهشتی

شهیددکتربهشتی روحانی دانشمند،آگاه به زمان،مدیر،مدبّر،اهل سازماندهی وسخنوری ماهر بود.اودرجریان برگزاری مجلس مؤسسان قانون اساسی اگرچه نایب رییس مجلس بود ولی درواقع ریاست پرقدرت ومدیریت اصلی این مجلس رااودراختیارداشت وبخوبی وبا تسلط کامل مجلس مؤسسان قاتون اساسی را اداره کرد.منافقین با آگاهی ازنقش اساسی وبی بدیل دکتربهشتی درسازماندهی ارگانهای انقلابی که دارای تجربه اجرایی نبودنداورا مانع رسیدن به اهداف خود می دیدند ولذا تا آنجا که توانستنددرجهت تخریب شخصیت این سیدبزرگوار اقدام نمودندولی چندان دراین راه موفق نشدندتا سرانجام با انفجارمحل دفترمرکزی حزب جمهوری اسلامی درسرچشمه او و72تن ازهمراهانش درحزب جمهوری اسلامی را به شهادت رساندندو بدین ترتیب می خواستند به خیال خودبا حذف فیزیکی شهیددکتربهشتی وهمراهانش انقلاب اسلامی را فلج نمایند.

امام خمینی دراولین سخنرانی خود پس از شهادت دکتربهشتی درمورد اوفرمودند : " بهشتی یک ملت بودبرای ملت ما"و بیان دیگر ایشان نقل به مضمون این است که:"آنچه درمورد دکتربهشتی برای من مهم وناراحت کننده است که شهادت ایشان درمقابل او ناچیزاست مظلومیت ایشان است."  به تجربه ثابت شده است که امام خمینی هیچگاه مطلبی را به گزاف نگفته اند وسخنان واظهارنظراتشان درموارد مختلف حکیمانه وازسرتقوا بوده است .لذا اظهارنظر ایشان درمورد شهیدبهشتی نیز ازسرشناخت وآگاهی وحکمت است.

بدلیل تلاش بیش ازحدمنافقین برای ترور شخصیت شهیدبهشتی وعدم دفاع او ازخودش ، پس از شهادتش وبا توجه به تعبیری که امام خمینی درمورد اوبکاربرد درجامعه به شهیدمظلوم دکتربهشتی معروف گردید.

 ازجملات معروف شهیددکتربهشتی این است :" ماشیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت." 

"ماراست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند." شهیددکترمحمدحسینی بهشتی

ویژگی های شهید بهشتی

1- نخستین ویژگی مشترک همه کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی شهید بهشتی جهت دار بودن آنهابود.

2- دومین خصوصیت بارز در فعالیت های علمی و تحقیقاتی شهید آیت الله بهشتی جدیت و نظم ایشان در این کارهابود.

3- مسأله دیگری که به صورت ویژگی عمومی حرکات و فعالیت های ایشان در طول زندگی و از جمله در زمینه مطالعات و کارهای فرهنگی بود اعتقاد شهید بهشتی به کارهای دراز مدت پر ثمر علمی و عملی بود.

4- از اهم خصوصیات لازم برای یک فرد محقق حق گرا این است که در برخورد با اندیشه و عقاید دیگران نخست سخن دیگران را خوب دریابد و شهید آیت الله بهشتی این توانایی را داشت که با حوصله و دقت نظرات دیگران را به طور کامل دریابد.

5- دیگر از ویژگی های شهید آیت الله بهشتی احترام او به نظرات دیگران بود سخن هر کس را شایسته این می دانست که مورد درنگ و تأمل قرار گیرد.

6- ویژگی دیگر شهید آیت الله بهشتی مسأله واقع بینی ایشان بوداین خصوصیت از پیدایش افراطها و تفریطها در مسیر حرکت ایشان پیشگیری می نمود.

7- متانت، کم گویی و گزیده گویی از دیگر ویژگی هایی است که در زندگی اجتماعی و در مباحثات علمی ایشان بچشم می خورد.

8- از موهبت هایی که به یمن گسترش و عمق مطالعه و تحقیق از یکسو و برخورد سالم از سوی دیگر می آید توانایی بر استدلال و اقناع اشخاص است و ایشان این خصوصیات را بحد کمال داشت.

9- بحث های  شهید بهشتی هرگز رنگ مجادله به خود نمی گرفت زیرا جدل عمدتاً وقتی صورت می گیرد که این فرد با آن فرد بخواهد نظر خویش را بدون دلیل کافی بر دیگری تحمیل کند و یا از پذیرش سخن حق او سر باز زند.

10- با وجود این مجموعه صفات کم نظیر، گستردگی و عمق معلومات  شهید بهشتی در زمینه های مختلف هیچگاه باعث این نمی شد که خویشتن را از بهره جستن از نظرات و عقاید دیگران بوسیله عجب و خویشتن بینی محروم سازد و دریچه تحقیق را بواسطه آنکه نظرش در بسیاری از موارد از دیگران صائب تر است بر روی خود ببندد.

11- ویژگی مهم دیگر شهید بهشتی که در آثار و بحثهای ایشان بطور بارزی بچشم می خورد توانایی جمع بندی بسیار خوبشان بود. ایشان گاه از میان اندیشه ها و سخنان متضاد، نقاط مشترک را درمی یافت و بر همان پایه مشترک استدلال خویش را بنا می کرد.

12- در بحث های عمومی و یا در بحث با جمع های خاص آهنگ بحثهای ایشان هدایتگرانه بود نه آنکه در برخورد با عقاید مخالف بسرعت چماق تکفیر بلند شود و مانع هرگونه اندیشه دیگران گردد.

13- نکته قابل تأمل در زندگی علمی و تحقیقاتی شهید آیت الله بهشتی آن بود که ایشان دیر دست به نوشتن می زد و پس از تعمق بسیار همراه با وسواس لازم برای یک کار علمی اقدام به انتشار آن می نمود و بدین جهت هم کمتر نیاز به تجدید نظر داشت. 

منبع ویژگیهای شهیدبهشتی: سایت شیفتگان خدمت به نشانی:

http://shiftegan-e-khedmat.blogsky.com/1386/04/07/post-37

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
منبع : تک بیست          www.t-a-k-2-0.sub.ir رفتن به بالای صفحه