برآستان جانان گر ســــر توان نهادن ........ گلبانگ سربلندی برآسمــــان توان زد

ازخواب گران خیز - Atyabi Weblog/وب نگاری اطیابی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

از خواب گران،خیز!

۱

ای غنچه خوابیـــــــده، چو نرگس  نگران خیز!
کاشــــــــانه  ما رفت به تاراج، غمـــــــان خیز!
از نالــــــــه مرغ چمــــــن، از بانگ اذان، خیز!
از گـــــــــرمی  هنـــــگامـه  آتش نفسان،  خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!

۲
خورشید که پیــــــــرایه به سیمای سحـــر بست
آویزه به گوش سحــــــر از خون جگــــــر بست
از دشت و جبـــــــل قافله‌ها رخت سفــــــر بست
ای چشم جهـــــــان‌بین  به تماشای جهان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!

۳
خاور همــــــه مانند غبــــــار سر راهـــــی است
یک ناله خاموش و اثـــــــــر باخته آهــــی است
هر ذره این خاک، گـــــره خورده نگاهـــی است
از هنـــد و سمرقنـــد و عراق و همـــدان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!

۴
دریای تو، دریاست؟ که آسوده چو صحــــراست
دریای تو، دریاست؟ که افــــــزون نشد و کاست
بیگانه  ز آشوب و نهنـــــگ است، چه دریاست؟
از سینــــــه چا کش، صفت مـــــوج روان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!

۵
این نکتــــــه گشاینــــــده اسرار نهـــــــان است
ملـــک است تن خاکــــی و دین روح روان است
تن زنـــده و جان زنـــده، ز ربط تن و جان است
با خــــــرقه  و سجاده  و شمشیر و سنان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!

۶
ناموس ازل  را، تو امینــــــــی، تو امینـــــــــی!
دارای جهــــــــان را، تو یســاری، تو یمینــــــی
ای بنـــــــده خاکی، تو زمانــــــی، تو زمینــــــی
صهبــــای یقین درکش و، از دیــــر گمان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!

۷
فــــــریاد ز افـــــرنگ و، دلاویــــــزی افــــــرنگ
فــــــریاد ز شیرینــــی و، پرویــــــزی افــــــرنگ
عالَــــــم همه ویـــــرانه، ز چنگیـــزی افـــــرنگ
معمــــــار حـرم، باز به تعمیـــــر جهـــــان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!

علامه اقبال لاهوری

منبع : تک بیست          www.t-a-k-2-0.sub.ir رفتن به بالای صفحه