برآستان جانان گر ســــر توان نهادن ........ گلبانگ سربلندی برآسمــــان توان زد

تقلیدغرب - Atyabi Weblog/وب نگاری اطیابی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

                                             تقلید غـــرب                         

شــرق  را از خــود  بـَرَد، تقلید غـــرب                          بایــد ایــن اقـــوام  را، تنقـیــــد غــــرب

قوّت  مغـــرب، نه  از چــنگ  و ربـــاب                          نی ز رقــص  دخـــتــــــران  بی حجـاب

نی  ز سِحــرِ، سـاحــــــران  لاله روست                         نی زعریان ساق و، نی از قطع  مـوست

محـکمـــی او را، نـه  از لادیـنــــی است                         نـی فـروغــش، از خط  لاتـیـنـــــی است

قــوّت  افـــرنگ، از عـــلم  و فـــن است                         از همیــن آتش، چـــراغش روشن است

حکمت از قطـع  و، برید  جــامــه نیست                          مـانع عــلم  و هنــــر، عمـّـامــه نیست

عــلم و فـن را، ای جوان شوخ و شنگ                          مغــــــز مــی‌بـــاید، نــه ملبوس فرنگ

فکــــــر چــالاکـــی اگر داری، بس است                          طبــــــع دَرّاکـــــی اگـر داری،بس است

علامه اقبال لاهوری

منبع : تک بیست          www.t-a-k-2-0.sub.ir رفتن به بالای صفحه