برآستان جانان گر ســــر توان نهادن ........ گلبانگ سربلندی برآسمــــان توان زد

شهادت دکترعلی شریعتی - Atyabi Weblog/وب نگاری اطیابی
پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 09:32 ق.ظ

٢٩خردادسالروزشهادت معلم ومتفکروجامعه شناس مسلمان بزرگ ایران دکترعلی شریعتی به همه دوستداران علم وفرهنگ واسلام وایران تسلیت باد.

این بزرگمرد در٢٩خرداد١٣۵۶هجری شمسی بطرزمرموزی به شهادت رسید.دکترعلی شریعتی یکی ازمتفکرین  وجامعه شناسان مسلمان بزرگ دوران معاصرایران(قبل ازانقلاب اسلامی)است که نقش بسیاربزرگ وتعیین کننده دربیداری نسل جوان وبویژه دانشجویان ودانشگاهیان داشت.اوکسی بودکه ازیکسوبه جوانان مرعوب غرب وغربزده وبی اطلاع ازفرهنگ غنی اسلامی ودلباخته به سرمایه داری غرب یانوع به اصطلاح روشنفکرشان که دربست بدنبال گروههای چپی وکمونیستهاوسوسیالیستهاو…بودندنهیب عالمانه وروشنگرانه میزدوآنان راازپیروی کورکورانه غرب سرمایه داری وشرق سوسیالیست وکمونیست بازمی داشت وهم به روحانیت متحجروواپس گرا که مغزاسلام رارهاکرده وتنهابه پوسته آن چسبیده بودند.اوکسی بودکه ضمن اینکه درخانواده ای متدین وروحانی وروشنفکر بزرگ شده بودوازاسلام  آگاهی خیلی خوبی داشت سالها درجامعه دانشگاهی غرب وبویژه فرانسه ودانشگاه سوربن تحصیل علم وجامعه شناسی کرده بودوتفکروفرهنگ غرب رابخوبی می شناخت وبه نقاط قوت وضعف آن پی برده بودولذاهم معایب ومحاسن غرب را می شناخت وهم آگاهی قابل قبول ازفرهنگ اسلامی داشت.وهم دردعقب ماندگی جامعه ایرانی اورازجر می دادبنابراین پرچم مبارزه بانظام پادشاهی خاندان پهلوی رابرافراشت وبقدری نقش روشنگرانه وبرانگیزنده جوانان ودانشجویان وروشنفکران را برای حرکت انقلابی داشت که کمترکسی درحداواینقدرموءثربود. بنابراین ایشان حق بسیاربزرگی برگردن مردم وانقلاب اسلامی ایران داردولی متاسفانه آنگونه که شایسته این بزرگوار است حق ایشان ادانشده است.

دکترشریعتی درکودکی 

دکترشریعتی درجوانی 

محل تولد دکترشریعتی(روستای کاهک مزینان سبزوار) 

شهیددکترعلی شریعتی

 
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
منبع : تک بیست          www.t-a-k-2-0.sub.ir رفتن به بالای صفحه